Metoder för lindring innan sanering behövs.

Eftersom höga halter av radon har upptäckts i varje stat i USA, har radontest och installation av olika system för hantering av radon, utvecklats till en specialiserad industri
under de senaste två decennierna. Många stater har infört program som påverkar
fastighetsköp och medvetenhet i fastighetssektorn, men radontestning och
begränsningsåtgärder är inte allmänt obligatoriska om inte annat anges av den lokala
myndigheten. Vi måste komma ihåg att sanering efter att en hög nivå av radonförorening
påträffats inte är en lätt uppgift och därför är det bättre att bekämpa radon i förebyggande
syfte. Enligt EPA: s “Medborgarens guide till radon”, är metoder som bäst minskar radon
olika typer av ventilationssystem som drar bort radon från undersidan av huset. Detta kallas
också trycksänkning eller jordsug. Generellt kan radon inomhus mildras genom
trycksänkning samt ventilerande och bortledande av radonluften utomhus, bort från fönster
och andra öppningar i byggnaden. Ventilationssystemet kan använda en värmeväxlare eller
energiåtervinningsventilator för att återvinna en del av den energi som annars skulle gått
förlorad i processen. Den vanligaste strategin är aktiv jordtrycksänkning (ASD) och mekanisk
ventilation (MV). Vi bör utnyttja dessa förebyggande tekniker att bli av med radon i byggnader.
Du kanske tänker att detta var i USA och att det inte är något som behövs i Sverige. Men poängen är att senaste års forskning har visat att det långt i från behöver vara speciellt höga halter för att en människa ska drabbas av cancer. Man har kunnat härleda cancer som följd av exponering av radonhalter som finns i naturen – om man bor på fel ställe.
Nu kanske du känner att du vill få tag på mer information och lära dig mer om radonsanering. Det mesta du behöver veta om kan du hitta om du surfar in på www.radonsanering.nu och kollar runt.